Επιστροφή στις Πληροφορίες

ΦΑΡΜΑΚΟ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Γιάννης Δημαράκης

Δομή και τεχνικές των διαπραγματεύσεων από τον Γιάννη Δημαράκη, Managing Partner Scotwork Hellas

 

[image not found]

Πρόσφατο άρθρο του Lieven Annemans στο Journal of Medical Economics με τίτλο “A proposal for value informed, affordable (“via”) prices for innovative medicines”καταδεικνύει την δυσκολία των συστημάτων υγείας να αποζημιώσουν νέες ακριβέςθεραπείες. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα πραγματικά καινοτόμα φάρμακα μπορούννα μειώσουν την θνησιμότητα και νοσηρότητα και ως εκ τούτου επιμηκύνουν και/ή βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα νέα φάρμακα έρχονται με επιπρόσθετο κόστος, συγκρινόμενα με τις υφιστάμενες θεραπείες και αυτό το επιπρόσθετο κόστος είναι υψηλό με σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό υγείας όλων των κρατών. Αρκετοί αναλυτές έχουν εκφράσει ανάλογες ανησυχίες, αναφερόμενοι κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά στα ορφανά φάρμακα και στα αντικαρκινικά. Άλλοι αναδεικνύουν την αποδεικτική αβεβαιότητα για μερικές από αυτές τις θεραπείες που υπονομεύει την αιτιολόγηση των υψηλών τιμών. Σε κάθε περίπτωση εδώ και καιρό η εξίσωση της αξίας των καινοτόμων φαρμάκων έναντι του κόστους μονοπωλεί τις συζητήσεις όλων όσων ασχολούνται με την πολιτική φαρμάκου. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, ειδικά το τελευταίο διάστημα με την λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών, η συζήτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς προστίθεται στην εξίσωση μια συγκεκριμένη διαδικασία που εμπεριέχει το στοιχείο της διαπραγμάτευσης. Πώς όμως αυτή η εξίσωση μπορεί να λυθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσει το βέλτιστο αποτέλεσμα; Δηλαδή να οδηγήσει στην εύρεση νέων μοντέλων πληρωμής, τα οποία θα εξασφαλίσουν ότι η καινοτομία που είναι «σημαντική», αναγνωρίζεται, οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε αυτή και τα συστήματα είναι οικονομικά βιώσιμα.
Αυτά είναι ερωτήματα που πιθανότατα απασχολούν τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. Παρότι η Επιτροπή έχει διακόψει τις εργασίες της είναι βέβαιο ότι και η νέα κυβέρνηση θα προχωρήσει υιοθετώντας και εξελίσσοντας αυτό το μοντέλο οικονομικής βιωσιμότητας προκειμένου να εξισορροπήσει τους προϋπολογισμούς και παράλληλα να συνεχίσει να παρέχει υψηλού επιπέδου φροντίδα στους ασθενείς.
Στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας, υπάρχουν έννοιες όπως η«ισορροπία δυνάμεων», η «δόμηση προσδοκιών», η «επιδίωξη», το «όριο»και αρκετές άλλες, που καθορίζουν τη δομή της. Η γνώση αυτής της δομής και ο κατάλληλος χειρισμός της, είναι προϋποθέσεις για την ομαλή και παραγωγική εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Η Φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα - τόσο η εγχώρια,
όσο και η διεθνής - έχει αντιληφθεί τη ζωτική σημασία της διαπραγμάτευσης.
Θέλει να την αξιοποιήσει, όχι μόνο για να υπηρετήσει τα στενά οικονομικά της συμφέροντα, αλλά και για να πετύχει αναγνώριση της αξίας της συμμετοχής της στον δημόσιο διάλογο γύρω από τον φαρμακευτικό προϋπολογισμό, τα αναπτυξιακά κίνητρα και γενικά για το «τι μέλει γενέσθαι» στον χώρο. Στόχος όλων είναι να συγκρατηθεί στη χώρα το υψηλό επιστημονικό δυναμικό και προωθηθεί αυτό ο κλάδος παραγωγής καινοτομιών υψηλής εξειδίκευσης.
Ο κ. Γιάννης Δημαράκης Managing Partner Scotwork Hellas μας λέει ότι υπάρχει ένας δομημένος τρόπος προσέγγισης της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Η γνώση της δομής και ο χειρισμός της, μπορούν να δώσουν βελτιστοποιήσουν το αποτέλεσμα για όσους επενδύσουν χρόνο για την εκμάθηση αυτής της δομής.
Στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Ημερίδας “NEGOTIATIONS IN HEALTHCARE” που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου στην Αθήνα, ο Γιάννης Δημαράκης θα αναλύσει αυτή τη δομή καθώς και τις συγκεκριμένες τεχνικές που θα βοηθήσουν όλους τους εμπλεκόμενους.

Εγγραφείτε στο ιστολόγιό μας

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την πολιτική απορρήτου της Google. Ισχύουν όροι παροχής υπηρεσιών. Για εμάς η ιδιωτικότητά σας είναι σημαντική. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πολιτική απορρήτου μας.