Μετασχηματίζουμε τον τρόπο που
διαπραγματεύεστε

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών
Greek Businessman
Διευθυντής Δημιουργικού - Μαδρίτη

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών
Μετασχηματίζουμε τον τρόπο που
διαπραγματεύεστε

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών
Manchester Min
Διευθύντρια L&D - Λονδίνο

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών
Μετασχηματίζουμε τον τρόπο που
διαπραγματεύεστε

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών
Shanghai Min
Στέλεχος Πωλήσεων - Σαγκάη

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών
Μετασχηματίζουμε τον τρόπο που
διαπραγματεύεστε

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών
Greek Businesswoman
Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Μιλάνο

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών
Μετασχηματίζουμε τον τρόπο που
διαπραγματεύεστε

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών
Frankfurt1
Διευθυντής Marketing - Φρανκφούρτη

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών
Μετασχηματίζουμε τον τρόπο που
διαπραγματεύεστε

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών
Melbourne Min
CEO - Σίδνεϊ

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών
Μετασχηματίζουμε τον τρόπο που
διαπραγματεύεστε

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών
Greek Businesswoman 2
Διευθύντρια Προμηθειών - Δουβλίνο

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών
Μετασχηματίζουμε τον τρόπο που
διαπραγματεύεστε

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών
Nice Copy Min
Οικονομικός Διευθυντής - Παρίσι

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών
Μετασχηματίζουμε τον τρόπο που
διαπραγματεύεστε

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών
Mumbai Copy Min
Επικεφαλής Προμηθειών - Βομβάη

Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις απογοητεύουν

Μόνο το 23% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία

Η ηθική είναι δυσεύρετη στις διαπραγματεύσεις

Μόνο το 32% των διαπραγματευτών πιστεύουν ότι οι διαπραγματεύσεις τους, βοηθούν πάντα στο χτίσιμο σχέσεων μεγάλης διάρκειας

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές σπαταλούν χρόνο, όταν ο χρόνος είναι χρήμα

Το 41% των διαπραγματευτών αναφέρει περιστάσεις όπου δεν έχουν χρόνο για προετοιμασία. Ταυτόχρονα παραπονιούνται για τον χρόνο που χάνεται όταν έρχονται σε αδιέξοδο

Πολλοί οργανισμοί στερούνται συνέπειας από τη μία χώρα στην άλλη

Η επένδυση της Scotwork σε τοπικούς συμβούλους, εξασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παραδίδονται με απόλυτη κατανόηση τοπικών ιδιαιτεροτήτων, γλώσσας, κουλτούρας και επιχειρηματικών πρακτικών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 

Το 98,9% των πελατών μας, μας συνιστά

Διότι καλύπτουμε τις ανάγκες σας:

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Αναβαθμίζουμε τις δεξιότητές σας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΙΚΑ

Εφαρμόζουμε τις καλύτερες πρακτικές και τις προσαρμόζουμε στις τοπικές ανάγκες

ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Παρακολουθούμε στενά και συγκρίνουμε την πρόοδό σας (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά)

ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Εστιάζουμε σε αποτελέσματα που διαρκούν

ROI

Μετράμε και πετυχαίνουμε το καλύτερο ROI του κλάδου μας από το 1989

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ONLINE

Virtual

Advancing

Negotiation Skills

 

To Virtual Advancing Negotiation Skills (V.A.N.S.) πρόγραμμα μεταφέρει το εμβληματικό πρόγραμμα της Scotwork σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον υψηλής ενέργειας. Το V.A.N.S. υλοποιείται από έμπειρους coaches και σας προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό από συναρπαστικές ιδέες, ιστορίες γεμάτες έμπνευση, αυθεντικές διαπραγματευτικές υποθέσεις και ανάλυση σε βάθος των βιντεοσκοπημένων διαπραγματεύσεων. Αυτό το διεθνούς κύρους πρόγραμμα εξοπλίζει κατάλληλα τους ανθρώπους σας ώστε να διαπραγματεύονται με αυτοπεποίθηση και επιτυχία

Ανακαλύψτε περισσότερα

To Virtual Advancing Negotiation Skills (V.A.N.S.) πρόγραμμα μεταφέρει το εμβληματικό πρόγραμμα της Scotwork σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον υψηλής ενέργειας. Το V.A.N.S. υλοποιείται από έμπειρους coaches και σας προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό από συναρπαστικές ιδέες, ιστορίες γεμάτες έμπνευση, αυθεντικές διαπραγματευτικές υποθέσεις και ανάλυση σε βάθος των βιντεοσκοπημένων διαπραγματεύσεων. Αυτό το διεθνούς κύρους πρόγραμμα εξοπλίζει κατάλληλα τους ανθρώπους σας ώστε να διαπραγματεύονται με αυτοπεποίθηση και επιτυχία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εγγραφείτε στα ανοικτά μας προγράμματα και προετοιμαστείτε να διαπραγματεύεστε επιτυχημένα και με αυτοπεποίθηση. Θα γνωρίσετε του εξειδικευμένους συμβούλους μας και θα συνεργαστείτε με στελέχη από διάφορους κλάδους. Θα ακούσετε ενδιαφέρουσες ιστορίες, θα συμμετέχετε σε πρωτότυπες διαπραγματεύσεις, θα λάβετε σε βάθος ανάλυση των διαπραγματεύσεών σας και θα ανακαλύψετε οπτικές που δεν περιμένατε. Δείτε τις προσεχείς ημερομηνίες των επόμενων ανοικτών μας προγραμμάτων.

Κάνετε κράτηση
Πρόγραμμα Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Εγγραφή
ANS 2/7/2024 4/7/2024 Marousi
ANS 12/11/2024 14/11/2024 Marousi

Προσφέρουμε λύσεις για πραγματικά προβλήματα

Με μία λύση από το ράφι

•  Αποτελεσματική μεθοδολογία

 

•  Αποτελεσματικές δεξιότητες

 

•  Αποτελεσματική γλώσσα

 

•  Αποτελεσματικό ROI

 

•  Προσαρμογή σε τοπική γλώσσα, κουλτούρα και επιχειρηματικές πρακτικές

Αποτελεσματικά προγράμματα

Λύσεις σχεδιασμένες για να καλύψουν τις δικές σας ανάγκες

•  Βασισμένες στην έρευνα δεξιοτήτων

 

•  Προσαρμοσμένες στις δικές σαc

 

•  Εκπαίδευση σχεδιασμένη για εφαρμογή στις δικές σας πραγματικές προκλήσεις

 

•  Καθοδήγηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για να υποστηρίξουν βέλτιστα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Λύσεις σχεδιασμένες ειδικά για εσάς

Παγκόσμια πρότυπα – Εφαρμοσμένα τοπικά

 

Όλοι οι κλάδοι – Όλες οι ειδικότητες – Όλα τα επίπεδα

 

48 γραφεία - 29 γλώσσες

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Εξερευνήστε τι σας ενδιαφέρει ή καλέστε μας: +302106234386

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Αναζήτηση... Πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε;

Εξερευνήστε τι σας ενδιαφέρει ή καλέστε μας: +302106234386

 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

/media/ctznjoxd/facebook1.svg
/media/klsjmyyn/fifa-0.svg
/media/3nxdvyqb/danone2.svg
/media/jxqnpay5/loreal.svg
/media/cohnxsg5/murex.svg
/media/grufktl1/nbk.svg
/media/bcvp0s01/siemens.svg
/media/u3qpwxs4/un.svg

Ενδιαφέρεστε για άλλη χώρα;

Ψάχνετε για μία λύση σε πολλά κράτη;