ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Χρειάζεστε τη βοήθεια ειδικών;

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες βοηθούν εταιρείες όλων των μεγεθών και κλάδων να κερδίζουν ξανά και ξανά

Μιλήστε με έναν σύμβουλο της Scotwork

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες βοηθούν εταιρείες όλων των μεγεθών και κλάδων να κερδίζουν ξανά και ξανά

Διάγνωση

•  Πού δημιουργείται και πού καταστρέφεται αξία;

 

•  Θέματα σχετικά με: τη διαδικασία, την ικανότητα, την ιστορικότητα, τη δυνατότητα, τα προηγούμενα κλπ.

 

•  Πού βρίσκεται η ισορροπία δυνάμεων;

Προς ανάπτυξη    

•  Πηγές ισχύος και πού εντοπίζονται

 

•  Καθοδηγητικές αρχές που στηρίζουν την οργάνωση

 

•  Στρατηγικοί στόχοι και επιλογές

 

•  Η προσωπική σας μεθοδολογία και ύφος

Καθοδήγηση 

•  Διασφάλιση της συνέχειας

 

•  Η κατάρτιση και υλοποίηση πλάνων ατομικής ανάπτυξης

 

•  Δημιουργία ικανότητας μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων

 

•  Χτίσιμο αυτοπεποίθησης και ελέγχου

Μιλήστε με έναν σύμβουλο της Scotwork

Συμβουλευτική                 

•  Μετασχηματίστε τον τρόπο σκέψης του οργανισμού σας για τη δημιουργία αξίας και την ανάπτυξη στρατηγικών σχέσεων

 

•  Δεχτείτε υποστήριξη από έναν έμπιστο σύμβουλο όταν χρειάζεστε μία αξιόπιστη ανεξάρτητη άποψη

 

•  Χειριστείτε τις προκλήσεις του πραγματικού κόσμου με τη βοήθεια έμπειρων συμβούλων

Ποιο είναι το επίπεδο των διαπραγματευτών σας σε σχέση με τον κλάδο;

Δείτε την Έρευνα Δεξιοτήτων

Ενδιαφέρεστε για άλλη χώρα;

Ψάχνετε για μία λύση σε πολλά κράτη;