Το 10,3% των συμμετεχόντων έχουν εξοικονομήσει πάνω από 120.000 € τους πρώτους 3 μήνες

Από τον ορισμό σημείων αναφοράς για τις διαπραγματευτικές επιδόσεις, στο χτίσιμο στέρεων θεμελίων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, έως τη δημιουργία εσωτερικών εκπαιδευτών και εξαιρετικών διαπραγματευτών

Αξιολογήστε τα στελέχη σας

Μόλις το 18% των διαπραγματευτών θεωρούν ότι η διαπραγμάτευση είναι διαδικασία ανταλλαγής

•  Πόσο αποτελεσματικά διαπραγματεύονται τα στελέχη σας;

 

•  Συγκρίνετε τις επιδόσεις τους με τις βέλτιστες πρακτικές;

 

•  Πού πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις για να μην χαθεί αξία;

 

•  Ποιες καλές συμπεριφορές πρέπει να ενισχυθούν;

 

Η Έρευνα Δεξιοτήτων μας θα σας πει πώς μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τις διαπραγματευτικές σας επιδόσεις

Η παγκόσμια έρευνά μας

•  Πόσο αποτελεσματικά διαπραγματεύονται τα στελέχη σας;

 

•  Συγκρίνετε τις επιδόσεις τους με τις βέλτιστες πρακτικές;

 

•  Πού πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις για να μην χαθεί αξία;

 

•  Ποιες καλές συμπεριφορές πρέπει να ενισχυθούν;

 

Η Έρευνα Δεξιοτήτων μας θα σας πει πώς μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τις διαπραγματευτικές σας επιδόσεις

Η παγκόσμια έρευνά μας

Ενδυναμώστε τους ανθρώπους σας

Μόλις το 12% παίρνει διάλειμμα εάν η στρατηγική τους δεν φέρνει αποτέλεσμα

Εάν είστε άπειροι διαπραγματευτές, ξεκινήστε από τα προγράμματα Essentials ή Foundation.

 

Για τους πιο έμπειρους, ή για εσάς που η διαπραγμάτευση είναι μέρος των καθηκόντων σας, ξεκινήστε από το πρόγραμμα Advancing Negotiation Skills που προσφέρεται είτε μέσω φυσικής παρουσίας ή διαδικτυακά.

 

Για όσους έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα Advancing Negotiation Skills και επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα, υπάρχουν τα προγράμματα Masters ή Coaching Negotiation Skills.

Δείτε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Εάν είστε άπειροι διαπραγματευτές, ξεκινήστε από τα προγράμματα Essentials ή Foundation.

 

Για τους πιο έμπειρους, ή για εσάς που η διαπραγμάτευση είναι μέρος των καθηκόντων σας, ξεκινήστε από το πρόγραμμα Advancing Negotiation Skills που προσφέρεται είτε μέσω φυσικής παρουσίας ή διαδικτυακά.

 

Για όσους έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα Advancing Negotiation Skills και επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα, υπάρχουν τα προγράμματα Masters ή Coaching Negotiation Skills.

Δείτε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Προετοιμάστε την επιχείρησή σας για καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

Μόλις το 23%

πιστεύει ότι τα αποτελέσματά τους δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για την επιχείρηση

Σχεδιάζουμε λύσεις ειδικά για τις ανάγκες σας

 

Αξιολογούμε:  την επίδοση της ομάδας, την ικανότητα της ομάδας και την αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας προσέγγισης.

 

Σχεδιάζουμε:  ρεαλιστικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε.

 

Coaching:  Ιδιαίτερα μαθήματα για ανώτατα στελέχη.

 

Συμβουλευτική:  λειτουργούμε ως έμπιστοι σύμβουλοι και σας υποστηρίζουμε στις πιο απαιτητικές διαπραγματεύσεις σας.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες

Σχεδιάζουμε λύσεις ειδικά για τις ανάγκες σας

 

Αξιολογούμε:  την επίδοση της ομάδας, την ικανότητα της ομάδας και την αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας προσέγγισης.

 

Σχεδιάζουμε:  ρεαλιστικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε.

 

Coaching:  Ιδιαίτερα μαθήματα για ανώτατα στελέχη.

 

Συμβουλευτική:  λειτουργούμε ως έμπιστοι σύμβουλοι και σας υποστηρίζουμε στις πιο απαιτητικές διαπραγματεύσεις σας.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες

Ενδιαφέρεστε για άλλη χώρα;

Ψάχνετε για μία λύση σε πολλά κράτη;