ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Αντιμετωπίζετε κάποια διαπραγματετική πρόκληση, ή κάποιο πρόβλημα;

Η Scotwork έχει βοηθήσει πολλούς πελάτες της να ολοκληρώσουν διαπραγματευτικά έργα όπως: 

  • αλλαγή της φύσης διαπραγματεύσεων σωματείων - διοίκησης
  • εφαρμογή προγραμμάτων περιστολής εξόδων
  • υιοθέτηση διεθνών (αντί τοπικών) όρων συνεργασίας
  • λανσάρισμα νέων στρατηγικών τιμολόγησης
  • ταίριασμα δύο διαφορετικών νοοτροπιών (μετά από συγχώνευση)
  • διαπραγμάτευση σημαντικών συμβάσεων 
  • εφαρμογή θετικής νοοτροπίας αντιμετώπισης προβλημάτων σε διοικητική ομάδα

Η πρώτη φάση δεν στοιχίζει τίποτα, καθώς προσπαθούμε να καταλάβουμε τη φύση του έργου και πώς η εξειδίκευσή μας μπορεί να σας φανεί χρήσιμη.

Θα ακολουθήσει μία λεπτομερής πρότασή μας. Αυτή μπορεί να περιέχει μία χωριστή συμβουλευτική υπηρεσία, καθοδήγηση (coaching) για κάποια στελέχη, προετοιμασία μίας ομάδας, την παροχή συμβουλών μέσω webcasts, ή/και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Μέλος της ομάδας σας

Μπορείτε να έχετε τη συνδρομή της Scotwork με τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία της όποτε αντιμετωπίζετε μία διαπραγματευτική πρόκληση ή κάποια σημαντική αλλαγή.

Η Scotwork θα σας στηρίξει στα πλαίσια συμφωνίας είτε ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Καθοδήγηση (Coaching)

Ίσως η εταιρία σας να μπορεί να ωφεληθεί από την παροχή προσωπικής καθοδήγησης υψηλόβαθμων στελεχών που θα στοχεύει στην αξιοποίηση των δικών τους δεξιοτήτων. Στον τομέα αυτό, η Scotwork μπορεί να έχει συμβολή μακράς διάρκειας.

Δοκιμή

Υπάρχουν περιστάσεις κατά τις οποίες είναι χρήσιμο να υπάρξει πρακτική εξάσκηση πριν από μία σημαντική διαπραγμάτευση, ώστε να εντοπιστούν θέματα ή αντιδράσεις που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια της κανονικής συζήτησης. Πολλοί πελάτες μας βρίσκουν αυτή την πρακτική ιδιαίτερα χρήσιμη και αναφέρουν ότι τους δίνει αυτοπεποίθηση και αίσθηση ελέγχου της κατάστασης. Αυτό αποτελεί κρίσιμο πλεονέκτημα σε απαιτητικές περιστάσεις.  

Κατάρτιση Στρατηγικής

Η Scotwork θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πλήρως τις διαφορές μεταξύ των εναλλακτικών στρατηγικών που έχετε στη διάθεσή σας. Μαζί θα δομήσουμε τη στρατηγική που θα υποστηρίξει τη διαπραγματευτική διαδικασία και θα σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας, ακόμη στις πιο δύσκολες συνθήκες.