Προγράμματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Διαπραγμάτευσης

Θέλετε να βελτιώσετε τις διαπραγματευτικές σας δεξιότητες, ν' αποκτήσετε νέες, να εμπλουτίσετε τις τεχνικές σας, να αυξήσετε την αυτοπεποίθησή σας στη διαχείριση απαιτητικών συγκρούσεων και να επιτυγχάνετε καλύτερες συμφωνίες;

Τα προγράμματά μας, δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

• Κατανοήσουν τη δομή που διέπει όλες τις διαπραγματεύσεις
 
• Εντοπίσουν τις κατάλληλες δεξιότητες
 
• Εξασκηθούν σε αυτές τις δεξιόητες σε ένα εποικοδομητικό μαθησιακό περιβάλλον 
 
• Επιτύχουν μετρήσιμη βελτίωση στις διαπραγματευτικές τους επιδόσεις.

Τα προγράμματά μας είναι μοναδικά. Οδηγούν σε αλλαγή συμπεριφορών και βελτιώνουν τις επιδόσεις με μετρήσιμο τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω εντατικής αλλά και διασκεδαστικής καθοδήγησης από τους έμπειρους εισηγητές μας. 

Οι πελάτες μας λένε ότι η απόδοση της επένδυσής τους ξεπερνάει τις 10 φορές το ύψος της, κατά τους πρώτους 3 μήνες από τη διεξαγωγή. 

Όλα μας τα προγράμματα είναι διαθέσιμα είτε για εταιρίες ή για ιδιώτες.

Κατεβάστε την μπροσούρα μας.