Παναγιώτης Παπανδρέου - Senior Consultant

Παναγιώτης ΠαπανδρέουΟ Παναγιώτης  έχει μεγάλη διαπραγματευτική εμπειρία τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα συμπεριλαμβανομένων  διαπραγματεύσεων πολύπλοκων συμβολαίων υψηλής αξίας. Επιπρόσθετα παρέχει επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητος με εστίαση στη στρατηγική κατά τις διαπραγματεύσεις.

Ο Παναγιώτης τα τελευταία 7 χρόνια  έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από  1500  Στελέχη, Διευθυντές και Προϊσταμένους ηγετικών πολυεθνικών και τοπικών εταιριών  στο κλάδο των  καταναλωτικών προϊόντων τροφίμων και ποτών,  τραπεζών, τηλεπικοινωνιών , φαρμακευτικών και πολλές άλλες.