Γιάννης Δημαράκης - Managing Partner

Γιάννης Δημαράκης

Έχει διαγράψει μακρά πορεία στους κλάδους των υπηρεσιών, της ναυτιλίας και των καταναλωτικών προϊόντων.

Μετά από 7 έτη σε θέσεις διευθύνοντος συμβούλου (4 έτη σε ελληνική και 3 έτη σε πολυεθνική εταιρία), συνειδητοποιώντας την τεράστια σημασία των δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης στην αποτελεσματικότητα του σύγχρονου management, αποφάσισε να εμβαθύνει στο αντικείμενο και να ασχοληθεί με τις εφαρμογές και τη διάδοσή του. Από το 2006 είναι ο αντιπρόσωπος της Scotwork International στην Ελλάδα και από το 2008, ο συνιδιοκτήτης της αντιπροσωπείας της εταιρίας στην Τουρκία. Από το 2011 είναι μέλος του Δ.Σ. της Scotwork στις ΗΠΑ.

Τα τελευταία 8 έτη έχει αναδείξει τη σημασία των δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης και έχει καταστήσει τη Scotwork ως σημείο αναφοράς για συγκεκριμένο αντικείμενο, καθιστώντας το Ελληνικό γραφείο της Scotwork ένα από τα πιο επιτυχημένα παγκοσμίως.

Είναι κάτοχος B.A. in Economics (Hons) του University of Essex και M.Sc. in Management & Operational Research του University of Warwick.