Αλέκα Σκούρα - Senior Consultant

Αλέκα Σκούρα

Η Αλέκα Σκούρα είναι σύμβουλος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης. Ξέκινησε τη σταδιοδρομία της στην Achieve Global, ως σύμβουλος εκπαίδευσης και στη συνέχεια ανέλαβε στελεχιακές θέσεις στην Eurobank EFG. Τα τελευταία χρόνια και έως τον Ιούνιο του 2014, είχε την ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Διοίκησης της Απόδοσης για τον όμιλο Eurobank. Βασικές της αρμοδιότητες ήταν η υλοποίηση της στρατηγικής του ομίλου μέσα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η καθοδήγηση και η υποστήριξη των τοπικών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των χωρών της Ν.Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος της Eurobank, καθώς και η δημιουργία και η ετήσια υλοποίηση του Συστήματος Αξιολόγησης της Απόδοσης της Τράπεζας. Διαθέτει πάνω από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ενώ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών είχε συμβάλει ουσιαστικά στην εγκαθίδρυση μιας νέας δυναμικής εταιρικής κουλτούρας ηγεσίας μέσα από την ανάπτυξη προγραμμάτων Leadership and Management Development, το σχεδιασμό εσωτερικών προγραμμάτων Πιστοποίησης για τους Τραπεζικούς Συμβούλους και την Ανάπτυξη Εισηγητών.

Η Αλέκα Σκούρα είναι απόφοιτος του New York University (BA, 1981), ενώ είναι πιστοποιημένη σύμβουλος της Scotwork & της Achieve Global σε διάφορα αντικείμενα όπως Διαπραγματεύσεις, Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση πελατών, Διαχείριση Σχέσεων (Relationship management), Coaching, κλπ. Έχει εκπαιδεύσει, πάνω απο 9000 στελέχη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.