Οι Εισηγητές Μας

Η προσέγγισή μας είναι αποτελεσματική, διότι οι εισηγητές μας δεν διαβάζουν και απαγγέλουν ένα βιβλίο ή κείμενο. Μιλάνε και λειτουργούν με βάση την εκτεταμένη εμπειρία τους. Οι εισηγητές της Scotwork προέρχονται από την πραγματική αγορά. Μιλάνε για καταστάσεις τις οποίες οι ίδιοι έχουν δει και έχουν χειριστεί. Όλοι έχουν να διηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που το αποδεικνύουν. 

Τα προγράμματά μας είναι απαλλαγμένα από τη στεγνή ακαδημαϊκή προσέγγιση ή την υποβολή των συμμετεχόντων σε περίεργες ομαδικές ασκήσεις. Αντί αυτών μιλάμε για τις εμπειρίες και γνώσεις που διαθέτουν. Το πρόγραμμα διεξάγεται με βιωματικό τρόπο που εμπλέκει όλους τους συμμετέχοντες, με χαμηλό λόγο εισηγητών προς συμμετέχοντες 1:6, που διασφαλίζει ότι δεν μένει κανένας πίσω.