ΓΙΑΤΙ ΤΗ SCOTWORK

Μάθετε από τους καλύτερους στην αγορά

Επιχειρήσεις και ιδιώτες επιλέγουν τη Scotwork διότι τους διδάσκει κάτι πολύ σημαντικό. Πώς να ανταλλάσσουν κάτι μικρότερης αξίας για κάτι που έχει μεγαλύτερη αξία γι' αυτούς.

Πέρα από τις συγκρούσεις, τις αντικρουόμενες θεματολογίες και το εχθρικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ένας επιδέξιος διαπραγματευτής θα πετύχει. 

Σχεδόν πάντα μπορεί να βρει το δρόμο προς το 'win-win'. Η Scotwork θα αναπτύξει τις διαπραγματευτικές σας δεξιότητες, ώστε μετά τη συμφωνία να έχετε μία ενισχυμένη και όχι μία τραυματισμένη σχέση. 

Οι δεξιότητες του καλού διαπραγματευτή δεν βελτιώνουν απλά τα κέρδη και τα μικτά περιθώρια. Κερδίζουν περισσότερες δουλειές και δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Με τις κατάλληλες διαπραγματευτικές δεξιότητες τα στελέχη σας θ' αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και θα γίνουν πιο παραγωγικά. Είναι πιθανό να πάρουν πρωτοβουλίες και να θελήσουν να ηγηθούν. Θα έχουν μεγαλύτερη διάθεση να υιοθετήσουν αλλαγές. Θα έχουν την ικανότητα να αντλούν το μέγιστο όφελος από μία εσωτερική ή εξωτερική σχέση. 

Ενδυναμώστε τα στελέχη σας να κάνουν τα πράγματα, πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και πιο επαγγελματικά.

Κανένας δεν αναπτύσσει δεξιότητες διαπραγματεύσεων όπως η Scotwork.