ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ


Είναι η εταιρία σας ένας Διαπραγματευτικός οργανισμός; Προσαρμόζεται εύκολα, είναι ανοικτή, ομαδική, εστιασμένη στα σημαντικά, ανταγωνιστική και ικανή να επιζήσει στο σύγχρονο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον;

Μήπως η οικονομική συγκυρία επιβαρύνει τη ηθικό των στελεχών σας; Μήπως η ομάδα στελεχών σας χρειάζεται να αναζωογονηθεί, να αποκτήσει θετική νοοτροπία και να εφοδιαστεί με νέα εργαλεία που θα τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της;

Η Scotwork μπορεί να σας βοηθήσει.

Ορίζουμε ένα οργανισμό ως "Διαπραγματευτικό" όταν αυτός καλύπτει μία σειρά κριτηρίων:

Είναι η διαπραγμάτευση στον πυρήνα της δουλειάς σας; Θεωρείται η διαπραγματευτική ικανότητα σημαντικό στοιχεία για τα στελέχη σας; Επιτρέπει η εταιρική κουλτούρα ανοικτή συζήτηση για θέματα όπου υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων; Θεωρούν τα υψηλόβαθμα στελέχη ότι η διαπραγμάτευση είναι ένα μέσο επίτευξης στόχων και προτεραιοτήτων, ενώ ταυτόχρονα φροντίζουν και τις ανάγκες άλλων;

Τι μορφή έχει μία "Καλή Συμφωνία"; Τα στελέχη σας γνωρίζουν τι αντιπροσωπεύει μία καλή συμφωνία για τη διεύθυνσή τους; 

Τα κίνητρα που δίνονται εξαρτώνται από την επίτευξη καλών συμφωνιών; Δίνονται κίνητρα και αμοίβονται όσοι ασχολούνται με προμήθειες ή/και πωλήσεις, ώστε να πετυχαίνουν την καλύτερη δυνατή συμφωνία για την επιχείρηση; Συντονίζονται οι διάφορες ενέργειες και πρωτοβουλίες προς ένα τελικό αποτέλεσμα;

Εκτιμά η επιχείρηση τη μακροπρόθεσμη αξίας; Αντιμετωπίζονται οι προμηθευτές και οι πελάτες ως εταίροι; Οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις έχουν βαρύτητα έναντι των μακροπρόθεσμων κερδών;

Αποδίδει η επιχείρηση την κατάλληλη βαρύτητα σε πληροφορίες και τεχνογνωσία; Τα συστήματα αξιολογούν την ουσία και το περιεχόμενο μίας συμφωνίας, ή μόνο τα γεγονότα; Υπάρχουν διαδικασίες συλλογής των ποιοτικών διαπραγματευτικών δεδομένων, ώστε αυτά να προσβάσιμα από στελέχη της επιχείρησης και να γίνονται πηγή γνώσης;

Υπάρχει κοινή διαπραγματευτική γλώσσα και πλαίσιο προσέγγισης των διαπραγματεύσεων; Διαφορετικά τμήματα μπορούν να έχουν αποτελεσματική επικοινωνία για ζητήματα που αφορούν τη διαπραγμάτευση; Υπάρχει κοινή αντίληψη σχετικά με τη διαπραγματευτική διαδικασία; Υπάρχει κοινή γλώσσα που επιτρέπει την αξιολόγηση του αποτελέσματος μετά τη διαπραγμάτευση;

Έχουν τα στελέχη σας αποτελεσματικό τρόπο προετοιμασίας πριν τη διαπραγμάτευση; Έχουν τα εργαλεία για να υποστηρίξουν, να ενισχύσουν, να ενθαρρύνουν και να εφαρμόσουν τη διαπραγματευτική διαδικασία;

Εκπαιδεύονται αποτελεσματικά  γύρω από τις διαπραγματεύσεις;  Τα υψηλόβαθμα στελέχη εκπαιδεύονται με το ίδιο τρόπο όπως οι υφιστάμενοί τους; Αξιολογούν την παρεχόμενη εκπαίδευση ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες πριν, λαμβάνοντας ανάδραση μετά, δημιουργώντας σχέδιο ενεργειών, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία και μετρώντας τα αποτελέσματα;

Η Scotwork μπορεί να σας προσφέρει μία πλήρη γκάμα συμβουλεύτικών υπηρεσιών και να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε έναν αποτελεσματικό διαπραγματευτικό οργανισμό.

Για να μάθετε περισσότερα, ή για να μιλήσετε με έναν σύμβουλόμας ζητήστε μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας.